कोकणवासियांचा सर्वाधार |
महिमा जयाचा अपरंपार ||
श्री देव दयाळु कुणकेश्वर |
मायबाप माझा ||१||

अनाथांचा नाथ त्रैलोक्यनाथ |
नवनाथांचा नाथ आदिनाथ ||
श्री देव कुणकेश्वर जगन्नाथ |
मायबाप माझा ||२||

शिवभक्तांना आहे अति प्रिय |
करी कोटिकल्मषांचा लय ||
श्री देव कुणकेश्वर वर्णू काय |
मायबाप माझा ||३||

 
 
 
 
     

देव कुणकेश्वराच्या भेटीस येताना

 
 
 
     
     
     

महादेवाच्या पिंडीवर देव भेटीचा सोहळा असा संपन्न होतो

 
 
 
     
     
     
कुणकेश्वर मंदिर परिसर
 
 
 
     
     
  कुणकेश्वर मंदिर परिसर