कोकणवासियांचा सर्वाधार |
महिमा जयाचा अपरंपार ||
श्री देव दयाळु कुणकेश्वर |
मायबाप माझा ||१||

अनाथांचा नाथ त्रैलोक्यनाथ |
नवनाथांचा नाथ आदिनाथ ||
श्री देव कुणकेश्वर जगन्नाथ |
मायबाप माझा ||२||

शिवभक्तांना आहे अति प्रिय |
करी कोटिकल्मषांचा लय ||
श्री देव कुणकेश्वर वर्णू काय |
मायबाप माझा ||३||

 
 
 

   
   
कुणकेश्वर यात्रेसाठी जाण्याकरीता
   
   

जवळील रेल्वे स्थानक - कणकवली. कणकवलीहून स्थानकाहून देवगड त्यानंतर देवगडहून कुणकेश्वरला येण्यासाठी आपल्या शासनाच्या बर्‍याच बसेस आहेत. यात्रे दरम्यान भक्तांसाठी जादा गाडयांची सोय केलेली असते. कणकवलीहुन देवगड हे अंतर ५५ किलोमीटर आहे. तर देवगडहून  कुणकेश्वर हे अंतर १८ किलोमीटर आहे. 

मुंबईहून यायचे झाले तर तर महाराष्ट्र परिवहनाच्या गाडया देवगड मार्गे कुणकेश्वरसाठी आहेत. तसेच खाजगी वाहने मोठया प्रमाणावर आहेत.

विमानतळ - पणजी (गोवा)

खाली भाविकांसाठी गाडयांचे वेळापत्रक दिले आहे

   
       
 
देवगड वरून कुणकेश्वर मार्गावर जाणार्‍या फेर्‍या
   
       
 
मार्गाचे नाव 
देवगड वरून वरून सुटण्याच्या वेळा
कातवण, मोर्वे, मिठबांव,
५.३०, ७.००, ८.००, ८.४०, ९.१०, ११.००,
तांबळडेग, कुणकेश्वर   
१२.३०, १३.४५, १५.३०, १६.०५, १७.३०, १९.३०
   
       
       
 
कुणकेश्वर वरून देवगड येथे जाणार्‍या फेर्‍या
   
       
 
मार्गाचे नाव         
कुणकेश्वर वरून सुटण्याच्या वेळा
कातवण, मोर्वे, मिठबांव,
६.१०, ६.३०, ८.४०, ९.१५, ९.२०, १०.१०,
तांबळडेग, कुणकेश्वर   
१२.३०,  १४.१०, १५.००, १६.१५,१८.००, १८.४०
   
       
 
लांब पल्ल्यांच्या फेर्‍या रा. प. देवगड आगार
   
       
 
क्र. 
जाणार्‍या
    मार्गाचे नाव             येणार्‍या
१.  
०६.४५
देवगड - अक्कलकोट              
२१.००
२. 
१५.३०             
देवगड - मुंबई           
०७.३०
३.
१६.००
देवगड - ठाणे - कुर्ला - नेहरुनगर      
०७.३०
४.
१६.३०
देवगड - बोरीवली
०७.३०
५.
०८.००,१७.३०
देवगड - गगनबावडा पुणे
०६.३०, १६.०५
   
       
 
मध्यम लांब पल्ल्यांच्या फेर्‍या रा. प. देवगड आगार
   
       
 
क्र. 
जाणार्‍या
    मार्गाचे नाव             येणार्‍या
१.  
०६.००, ११.३०
देवगड - पणजी 
१२.३०, २०.३०
२.   
०७.१५, १३.३०
देवगड - बेळगाव   
१२.००, १४.३०
३. 
०५.००, ०८.४५
देवगड - रत्नागिरी   
१७.०५, १९.३०
   
       
 
कुणकेश्वर - मुंबई (विशाल ट्रेव्हल्स) 
   
 

मुंबईकरिता दुपारी २.३० मिनिटांनी.         मो. ९८७०१९३४९३, ९८१९४८५५८८

   
       
 
राहाण्याची सोय
   
 
   
 

मंदिराच्या जवळच भक्तनिवास आहे. तब्बल १८ सुसज्ज रूम असणार्‍या भक्तनिवासामध्ये ४०० व्यक्तिंना सामाऊन घेईल असा हॉल आहे.

खालील दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधुन तुम्ही तुमच्या राहाण्याची आगाऊ व्यवस्था करू शकता.

भक्तनिवास दुरध्वनी क्रं (०२३६४) २४८९५०, (०२३६४) २४८७५०,  

टीप : यात्रेच्या काळात मंदिर व्यवस्थापनेच्या दृष्टीने ह्या रूम बुक असल्या कारणाने भकांची गैरसोय होऊ शकत.े तसेच सुट्टीच्या काळातही गर्दी असल्या कारणाने गैरसोय होऊ शकते.